Monthly Archive: July 2016

IBS là gì?

IBS là một trong mười lý do hàng đầu khiến nhiều người phải đến gặp bác sĩ. Áp lực đối với cơ hoành của mọi người bị ức chế từ việc thở sâu dẫn đến áp lực đối với phổi….
Read more