Tác dụng biện pháp đo thân nhiệt

Trong biểu đồ kiểu cổ, nhiệt độ giữ đều đều với những thay đổi nhỏ trong nửa đầu, hay giai đoạn trước khi rụng trứng, của chu kỳ kinh nguyệt. Nhiệt độ giảm đáng kể ngay trước khi rụng trứng (không phải lúc nào cũng ghi lại được trên biểu đồ, vì chỉ giảm trong vòng 12 giờ, và 24 giờ), sau đó tăng thêm tới 0,5 độ C, và giữ nguyên nhiệt độ như vậy cho đến ngay trước khi, hay trong thời gian hành kinh, sau đó lại giảm xuống. Nếu không rụng trứng, nhiệt độ của bạn sẽ không tăng lên. Nếu không hành kinh, nhiệt độ của bạn sẽ không giảm xuống lại.
Nếu nhiệt độ cơ thể bạn tăng trong 20 ngày, có thể là bạn đã mang thai. Hy vọng việc này không xảy ra cho đến hai năm sau khi bạn sinh con, khi đó bạn đã chăm sóc được sức khỏe cho mình chuẩn bị trước khi mang thai tiếp theo, và đó là tin tốt.
Rụng trứng xảy ra ở nhiệt độ nào?
Thông thường người ta thường cho là rụng trứng vào thời điểm bắt đầu tăng nhiệt độ. Khi đó nhiệt độ cũng là thấp nhất, nhiệt độ của bạn giảm 0,12-0,3 độ C hay 0,25-6 độ F chỉ trước khi rụng trứng. Tuy nhiên, như chúng ta đã nhấn mạnh, việc giảm nhiệt độ này có thể không được ghi lại trên biểu đồ của bạn. Vì vậy, chúng tôi xác định ngày có khả năng rụng trứng nhất là khi nhiệt độ bắt đầu tăng, đó không phải lúc nào cũng là nhiệt độ thấp nhất được ghi lại trong chu kỳ.
Mặc dù đây là thời điểm có khả năng rụng trứng nhất, nhưng cũng có khả năng rụng trứng ba ngày ba ngày trước khi nhiệt độ tăng. Trứng có thể rụng trước năm ngày khi nhiệt độ bắt đầu tăng, trong thời gian nhiệt độ giữ ở mức tăng, hay hai ngày sau đó. Nhiệt độ tăng muộn có thể cho thấy phản ứng progresreron chậm, cần phải được điều trị. Dưới đây là biểu đồ chỉ ra các khả năng.
Nếu được hướng dẫn tốt, thì các biểu đồ nhiệt độ rất dễ đọc sau khi có một chút kinh nghiệm và đa phần mọi người có thể nói rõ từ biểu đồ đầu tiên của họ khi nào họ kết thúc rụng trứng và vì vậy không thể thụ thai.
Làm thế nào sử dụng các quan sát nhiệt độ trong khi bạn đang chờ chu kỳ kinh nguyệt quay trở lại.
Không cần ngày nào cũng đo thân nhiệt trước khi chu lỳ kinh nguyệt của bạn quay trở lại, vì có thể vài năm sau khi sinh bạn mới rụng trứng trở lại, vì vậy tốt nhất là bắt đầu đo thân nhiệt khi bạn thấy có sự thay đổi trong nước nhầy vô sinh cơ bản của bạn, để xem có phải do rụng trứng hay không.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *