Sử dụng tốt nhất cuốn sách

Sử dụng tốt nhất cuốn sách Thảo luận cũng làm cho mọi người thấy quan tâm hơn đến cộng đồng.
Lúc đầu bạn có thể thấy là người ta chậm chạp trong việc nói ra những điều họ nghĩ. Nhưng sau một lúc họ thường bắt đầu nói năng thoải mái hơn và tự đưa ra những câu hỏi quan trọng. Hãy khích lệ từng người nói xem họ cảm thấy thế nào và nói ra một cách mạnh dạn. Hãy đề nghị những người nói nhiều nhất nhường lời cho những người e dè hơn.
Bạn có thể nghĩ đến nhiều bức tranh và câu hỏi khác để bắt đầu các buổi thảo luận nhằm giúp người dân xem xét rõ hơn các vấn đề, nguyên nhân của chúng và các cách giải quyết những vấn đề đó.
Bạn có thể đưa ra những câu hỏi nào để làm cho mọi người suy nghĩ về những yếu tố dẫn đến bệnh của cháu bé trong bức tranh sau?
Cố gắng nghĩ về những câu hỏi có thể gợi ra những câu hỏi khác và làm cho mọi người tự hỏi chính mình. Khi thảo luận bức tranh như bức tranh này người ta có thể nghĩ đến bao nhiêu nguyên nhân chính gây chết do ỉa chảy.
Ai biết đọc đều có thể sử dụng cuốn sách này tại nhà. Thậm chí người không biết chữ có thể học qua các bức tranh. Nhưng để sử dụng cuốn sách này đầy đủ nhất và tốt nhất thường là cần có sự hướng dẫn nhất định có thể làm bằng một số cách.
Nhân viên y tế hay bất cứ người nào phân phát cuốn sách này cần phải biết chắc chắn là những người đọc biết sử dụng các bảng mục lục chỉ dẫn, tên thuốc. Cần đặc biệt chú ý hướng dẫn cách tìm nội dung. Bạn hãy khuyến khích từng người đọc kỹ những phần sẽ giúp cho người ấy hiểu việc làm nào có thể có ích, cái gì có thể có hại hoặc nguy hiểm và khi nào sự giúp đỡ là quan trọng chý ý các chương 1, 2, 6 và 9, đồng thời xem mục Dấu hiệu của các bệnh nguy hiểm. Hãy nói cho mọi người biết phòng bệnh quan trọng như thế nào. Bạn hãy lưu ý mọi người để họ đặc biệt chú ý đến chương 11 và 12 là các chương nói về ăn đúng cách (dinh dưỡng) và giữ vệ sinh (vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng).
Có thể giải thích ngắn gọn nhiều điều. Nhưng nếu bạn càng giành nhiều thời gian để cùng mọi người thảo luận cách dùng cuốn sách này hoặc cùng nhau đọc và dùng sách thì mỗi người sẽ càng hiểu nhiều hơn.
Là nhân viên y tế bạn có thể động viên mọi người tổ chức các nhóm để đọc cả quyển sách và từng lúc thảo luận từng chương một.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *