Những mong đợi về xã hội và văn hóa

Mặc dù nhiều tập quán mà những người được gọi là các chuyên gia đã từng ủng hộ và nhiều phụ nữ làm theo một cách mù quáng trong một thời gian dài đã cho thấy là có tác hại cho cả các bà mẹ và những đứa trẻ, nhiều trẻ em như những trẻ được cho ăn theo giờ và thời gian biểu và cho ngủ riêng, vẫn còn dưới hình thức này hay hình thức khác vì các tập quán này đã trở thành một chuẩn mực văn hóa và xã hội. Hậu quả là rất khó phải đối đầu hay lật ngược những gì được coi là có thể chấp nhận được về mặt xã hội và văn hóa. Phải có can đảm rất lớn và niềm tin mạnh mẽ bạn mới có thể cho con ăn bằng sữa mẹ, cách cho ăn đi ngược với cách của đa phần những người xung quanh bạn chọn làm.
Những người mong đợi về văn hóa của những người phụ nữ dần dần cũng thay đổi. Cách đây không lâu, khi một người phụ nữ lấy chồng, mọi người hy vọng chị sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho gia đình và tổ ấm của mình. Ngày nay, vấn đề là được bao nhiêu lâu. Về mặt chính trị trở thành một người mẹ ở nhà nội trợ thì không đúng. Đúng hơn là, ngay khi có thể, người ta hy vọng người phụ nữ có thể quay trở lại công việc mà cô đã nghĩ khi có con. Ý nghĩ là đứa trẻ sơ sinh có thể cần có sự quan tâm chăm sóc thường xuyên hơn của mẹ là suy nghĩ đe dọa trong xã hội đương thời, nơi mà mỗi cá nhân của cả hai giới đang xác định lại vai trò và sự mong đợi của họ.
Những thái độ xã hội hiện nay được phân chia, cũng như là những mong đợi, ước muốn và nhu cầu của nhiều bà mẹ mới sinh. Khi một bà mẹ không quan tâm đến đứa con của mình, bà mẹ đó sẽ có thể sẽ có cảm giác tội lỗi hay chưa quan tâm đến con đủ. Khi người phụ nữ đặt con mình ra khỏi mọi sự lựa chọn để theo đuổi các mục đích cá nhân, bà mẹ đó dẽ bị buộc tội là bỏ rơi con mình.
Trong khi đương nhiên chúng ta không muốn mình ở cả vào hai tình huống trên, thì chúng ta cảm thấy rõ ràng là tất cả mọi sự lựa chọn, đặc biệt những lựa chọn quan trọng như chăm sóc sức khỏe của con bạn, cần phải được quyết định một cách có hiểu biết, và hiểu rõ rằng con của bạn không thể thỏa hiệp những nhu cầu của chúng.
Sau đó, dựa trên những chọn lựa của bạn, bạn cần phải lựa chọn tốt nhất cho bạn và con của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *