Giải quyết vấn đề dựa vào nguồn lực có sẵn

Giải quyết vấn đề dựa vào nguồn lực có sẵnĐất canh tác được phân bố như thế nào? Bao nhiêu người có đất riêng?
Thực hiện những cố gắng nào để giúp cho đất đai sản xuất được nhiều hơn?
Mùa màng và thức ăn được cất giữ như thế nào? Có bị hỏng và mất mát nhiều không? Tại sao?
Chữa bệnh và sức khoẻ
Vai trò của các nữ hộ sinh và các lương y địa phương trong việc chăm sóc sức khỏe như thế nào?
Các cách chữa bệnh và dùng thuốc cổ truyền nào đang được sử dụng? Loại nào tốt nhất? Có gì có hại và nguy hiểm không?
Có những dịch vụ y tế nào ở gần? Các dịch vụ này có tốt không? Giá cả như thế nào? Các dịch vụ này có được sử dụng nhiều không?
Bao nhiêu trẻ đã được tiêm chủng? Để chống bệnh gì?
Những biện pháp dự phòng nào đang được áp dụng? Có thể làm những gì hơn nữa? Những việc đó quan trọng như thế nào?
Tự chăm sóc
Những yếu tốt quan trọng nhất ảnh hưởng đến sức khoẻ và hạnh phúc của dân địa phương hiện nay và trong tương lai là gì?
Nhân dân có thể tự giải quyết bao nhiêu vấn đề trong số các vấn đề sức khoẻ chung của họ? Họ có phải dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài và thuốc men nhiều không?
Nhân dân có quan tâm đến việc tìm cách làm cho việc tự chăm sóc được an toàn hơn, có hiệu quả hơn và hoàn thiện hơn không? Tại sao? Họ có thể học thêm như thế nào? Có gì cản trở?
Quyền lợi của những người giàu, người nghèo, đàn ông, phụ nữ và trẻ em ra sao? Các nhóm người đó được đối xử như thế nào? Tại sao? Điều đó có tốt không? Có gì cần thay đổi không? Ai thay đổi? Thay đổi như thế nào?
Mọi người có cùng nhau làm việc để đáp ứng nhu cầu chung không? Họ có chia sẻ hoặc giúp nhau trong các nhu cầu lớn không?
Có thể làm gì cho cuộc sống ở xóm làng của bạn tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn? Bạn và dân làng bạn có thể bắt đầu từ đâu?
Sử dụng các nguồn vật lực địa phương để đáp ứng các nhu cầu
Cách thức giải quyết một vấn đề sẽ phụ thuộc vào các nguồn vật lực có sẵn ở địa phương.
Một số hoạt động đòi hỏi các nguồn vật lực từ bên ngoài (vật chất, tiền hoặc nhân lực từ nơi khác) thí dụ, chỉ có thể thực hiện một chương trình tiêm chủng nếu đã có các vac-xin và thường là mua của nước ngoài.
Một số hoạt động khác có thể được thực hiện hoàn toàn bằng các nguồn vật lực của địa phương. Một gia đình hay một xóm giềng có thể làm hàng rào quanh giếng nước hay xây nhà xí đơn giản bằng các vật liệu có trong tầm tay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *