Cho con bú làm chậm rụng trứng

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng sinh sản lại. Tình dục và sinh sản có mối liên hệ với nhau
Vì vậy nên chúng tôi rất thận trọng khi đưa ra lời khuyên, nhưng nhìn chung bạn có thể an toàn không bị thụ thai trong vòng mười tuần đầu tiên sau khi sinh, và khả năng có thể thụ thai trong 16 tuần tiếp theo là thấp nếu bạn cho con bạn bú bất cứ khi nào trẻ muốn. Sau thời gian đó thì khả năng có thể thụ thai tăng dần, có 6 đến 9 phần trăm cơ hội có thể thụ thai trước khi bắt đầu bị hành kinh lại lần đầu. Đó là vì lần rụng trứng đầu tiên của bạn xảy ra trước khi bắt đầu hành kinh, đặc biệt nếu bạn có kinh lại sau chín tháng sau khi sinh.
Vì vậy bạn có thể thấy điều quan trọng cần phải hiểu được các dấu hiệu cho biết bạn sắp bị rụng trứng. Việc quan sát các dấu hiệu này tạo cơ sở cho phương pháp kiểm soát sinh sản bằng phương pháp tự nhiên- kiểm tra nước nhầy và đo thân nhiệt- bạn có thể sử dụng để bổ sung tác dụng ngừa thai nhờ cho con bú.
Các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng sinh sản lại
Thời gian bạn có thể thụ thai lại sau khi sinh còn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác, cũng như là mức độ bú thường xuyên bú của con bạn. Một trong những nhân tố này là sự căng thẳng. Tuy nhiên, không giống như tình hình lúc chưa có thai, căng thẳng có thể khiến sớm bị rụng trứng, không làm chậm rụng trứng, nếu bạn đang cho con bú. Đó là vì tác động của việc bị căng thẳng đối với hàm lượng prolactin khác khi bạn tiết sữa, làm giảm tiết sữa, khiến bạn không có sữa cho con bú và làm tăng cơ hội bị rụng trứng.
Sinh hoạt tình dục thường xuyên cũng ảnh hưởng khiến có khả năng sinh sản lại sớm hơn. Tình dục và sinh sản có mối liên hệ với nhau, và nếu bạn tích cực sinh hoạt tình dục trong thời gian cho con bú, thì việc đó cũng khiến cho vòng kinh của bạn quay trở lại nhanh hơn.
Như chúng ta đã thấy, sinh hoạt tình dục có thể bị giảm trong thời kỳ cho con bú, và điều này cũng có thể là một phần của phương pháp giãn cách có con bằng phương pháp tự nhiên. Không bị rụng trứng và hàm lượng hóc môn thấp dẫn đến giảm am muốn tình dục, dẫn đến ít sinh hoạt tình dục, do đó, không bị rụng trứng. Rất rõ ràng, đúng không? Tuy nhiên, những ai trong số các bạn cố gắng đánh lừa tự nhiên và vẫn tích cực sinh hoạt tình dục thì sẽ cần phải cẩn thận trong việc ngừa thai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *