Cho cả hai đứa con bú

Rõ ràng là, ngày nay việc đòi hỏi phải có sức khỏe và thể lực phi thường. Bạn có thể nhìn thấy được bao nhiêu bà mẹ vừa cho đứa con ba tuổi và đứa con mới sinh bú?
Mặc dù còn nhiều những trông đợi về mặt văn hóa và xã hội khác nên việc này rất hiếm thấy, nhưng đáng ghi nhớ rằng trước đây, điều đó được coi là chuẩn mực và nguồn thể lực và nguồn tình cảm của những người phụ nữ đó rõ ràng là phụ thuộc vào nhiệm vụ đó của họ.
Dĩ nhiên, ngày nay phong cách sống rất khác biệt, và việc cho con bú kéo dài và việc cho cả hai đứa con bú rất ít xảy ra. Phụ nữ ngày nay chọn cách hạn chế thời gian cho con bú, họ chọn cách sinh con giãn cách gần hay quyết định quay trở lại công việc của họ. Có thể đơn giản họ chỉ quyết định là có một đứa con chập chững biết đi kéo áo của họ lên đòi bú giữa siêu thị đông người không phải là sự lựa chọn của họ. Mặc dù chúng tôi không cho rằng bất cứ sự lựa chọn nào như vậy có nghĩa là bạn phải cai sữa hoàn toàn cho con bạn (hay cho đứa con chập chững biết đi của bạn), nhưng chúng tôi cũng công nhận rằng sự lựa chọn đó rất cá nhân. Nhưng hãy nhớ rằng, Tổ chức Y tế thế giới hiện nay khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian tối thiểu là hai năm. Cần phải biết rằng qua những lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ mà chúng tôi đã đề cập ở trên chúng tôi toàn tâm công nhận lời khuyến cáo đó, và điều đó sẽ khuyến khích bạn cho con bú trong thời gian đến khi nào con bạn còn muốn bú.
Tuy nhiên, bạn còn có thể cần hay muốn cai sữa cho con bạn sớm hơn, vì vậy chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để thực hiện việc đó mà không làm cho con bạn và bạn cảm thấy không thoải mái cả về thể lực và tình cảm.
Nếu bạn cần cai sữa cho con
Nếu bạn thực sự cần cai sữa cho con bạn, có một số việc quan trọng cần xem xét. Trước tiên, và bạn có thể nghĩ đề cập đến điều đó là đương nhiên, đừng bắt đầu cai sữa cho con bạn (hay bắt đầu cho bé ăn xam) khi bé ốm. Thứ hai là dành nhiều thời gian. Sau cùng, cai sữa có nghĩa là “cho trẻ quen với thức ăn không phải là sữa mẹ”. Từ quan trọng “quen” là hành động khác với việc “cho thôi bú ngay hoàn toàn”. Nếu có thể, tiếp tục cho con bạn bú thêm một thời gian nữa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *