Các loại thảo dược làm hóc môn hoạt động

Các loại thảo dược có chứa phyto-oestrogen. Một số loại này, ví dụ như cỏ linh lăng, thì là và cỏ ba lá đỏ nếu dùng trong thời gian ngắn thì an toàn có tác dụng làm tăng nguồn sữa.
Các loại thảo dược có tác dụng lợi tiểu. Bạn cần phải uống nhiều nước khi cho con bú.
Các loại thảo dược cấm dùng trong thời kỳ cho con bú
Aconitum. Các loài cây lô hội. Cây trị điên Mỹ (Veratrum). Cây Mandrake. (Podophyllum). Ammi Visnaga. Cây Andrographis. Cây cà dược Benlladonna. Cây cà dược (và tất cả các loại họ cà). Cây cohosh đen. Cây bladderwrack. Cây Cohosh xanh. Cây irit xanh. Comfrey. Conium. Giống quân anh (cây hoa lan chuông). Corydalis ambigua. Rễ cây bông. Rễ cây Culvers. Cây cà độc dược (Cỏ cao). Cây mao địa hoàng. Cây phúc bồn tử Embelia. Cây ma hoàng (Ma huang). Cây trị điên False. Cây a quỳ. Cây lam cận. Cây Gelsemium. Cây Bobbean. Cây Boldo. Cây Boneset. Cây Borage. Cây dương xỉ diều hâu (quả có cánh). Cây đậu chổi. Cây nhăng. Cây gai Buckthorn. Cây Cascara sagrada. Đậu Castor: làm giảm dòng sữa chảy. Cây Chapparal. Cây Colsfoot. Cây thuốc lá (thuốc lá). Cây trúc đào. Cây thuốc phiện (cây anh túc). Cây đào. Cây bạc hà hăng. Cây Phytolacca (rễ cây Poke). Cây Podophyllum (cây Mandrake Mỹ). Cây thường xuân độc. Cây tía tô. Cây Celandine. Hoa Jasmine: làm giảm dòng sữa chảy. Cỏ cao (cây cà độc dược). Cây cava. Rễ cây Life. Cây hoa lan chuông (giống quân anh). Cây lobeli. Cây lomatium. Cây Lupinus. Cây ma huang (cây ma hoàng). Cây tầm gửi. Cây de vàng. Cây senecia. Cây keo. Cây họ cà (tất cả các loại). Cây lúa miến. Cây hành biển. Cây Thuja. Cây thuốc lá (Thuốc lá). Cây Tranchymene. Rễ cây Poke (Phytollacca). Cây anh túc (cây thuốc phiện). Cây tần bì có gai. Loài Prunus. Quả có cánh (dương xỉ diều hâu). Cây Pulsatilla. Cây Rauwollfia. Cây đại hoàng: làm thức ăn thì an toàn. Cây xô thơm: làm giảm lượng sữa. Cỏ rễ máu. Cây Veratrum (cây trị điên Mỹ). Cây Wahoo. Cà rốt dại. Cây anh đào dại. Cây lộc đề. Cây chút chít vàng. Bất cứ loại thực vật nào bạn bị dị ứng. Các loại thảo dược là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, ví dụ cà phê.
Đảm bảo an toàn đối với các bệnh tật và viêm nhiễm trong thời gian cho con bú
Có một số bệnh tật và viêm nhiễm có thể truyền qua sữa mẹ và một số bệnh không thể truyền qua sữa mẹ và một số bệnh không truyền qua sữa mẹ. Ví dụ nhiễm HIV, có rất nhiều tranh cãi và nhiều nghiên cứu khác nhau cho những kết quả khác nhau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *